Với nguyện vọng đưa Subiz tới tất cả mọi người, Vietnambiz chủ động đưa ra gói miễn phí, phù hợp với các doanh
nghiệp và đơn vị kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mình,
bạn có thể đăng ký sử dụng gói Standard hay Advanced.

Free

 • $0
 • Agent 1
 • Department 0
 • Trigger 0
 • Concurrent 5
 • History No
 • Statistics Yes

Standard

 • $11.99 /Agent
 • Agent Depend on the number of agent
 • Department 2
 • Trigger 3
 • Concurrent Unlimited
 • History Yes
 • Statistics Yes

Advanced

 • $21 /Agent
 • Agent Depend on the number of agent
 • Department Unlimited
 • Trigger Unlimited
 • Concurrent Unlimited
 • History Yes
 • Statistics Yes
Đăng ký